Homemade boiled corn with butter and salt 🌽 / Gotowana kukurydza z masłem i solą

kuk7a.jpg

Corn appeared in my kitchen today. I spotted it at the fruit and vegetable market, bought one flask, and thought it might be a nice snack, e.g. for dinner. Such cooked corn with butter, which dissolving on hot corn envelops it with its buttery taste.

Dzisiaj w mojej kuchni pojawiła się kukurydza. Wypatrzyłam ją na targu, kupiłam jedną kolbę i pomyślałam, że może być fajną przekąską, np. na kolację. Taka ugotowana kukurydza z masełkiem, które rozpuszczając się na gorącej kukurydzy otula ją swoim maślanym smakiem.

kuk9a.jpg

To prepare this simple dish, all you need is corn, butter, and a little salt. I cut the corn in half to fit in a pot and peel the green leaves. You have to use a sharp, large knife. To start with, I took the knife that I have been using recently for cutting vegetables and fruit, and unfortunately, it did not work for hard corn. I had to reach for something stronger.

Do przygotowania tego prostego dania wystarczy nam kukurydza, masło i odrobina soli. Kukurydzę przecinam na pół, żeby zmieściła się w garnku i obieram z zielonych liści. Trzeba użyć ostrego, dużego noża. Na poczatku wzięłam nóż, którego używam ostatnio do krojenia warzyw i owoców i niestety nie sprawdził się w przypadku twardej kukurydzy. Musiałam sięgnąć po coś mocniejszego.

kuk1a.jpg

kuk2a.jpg

kuk3a.jpg

Then I put the corn in boiling water and cook for 10-15 minutes in lightly salted water.

Następnie wkładam kukurydzę do gotującej się wody i gotuję przez ok. 10-15 minut w lekko osolonej wodzie.

kuk5a.jpg

Then I put the corn in boiling water and cook through. Cooked corn turns from light yellow to slightly orange and brown in places. Now it has soft grains, I spread butter on it, which will melt and give it a delicious taste.

Ugotowana kukurydza zmienia barwę z jasnożółtej na lekko pomarańczową, a miejscami brązowawą. Ma teraz miękkie ziarna, Rozsmarowuję na niej masło, które topiąc się, nada jej pysznego smaku.

kuk6a.jpg

kuk0a.jpg

I didn't cut the tip of the corn, so I could easily grab it and eat it while nibbling on the corn on all sides. It tasted wonderful. It was soft and delicate. It was a nice culinary variety, because I rarely eat corn in this form.

Nie ucinałam końcówki kukurydzy, dzięki czemu mogłam ją łatwo chwycić i zjeść obgryzając kukurydzę z każdej strony. Smakowała cudownie. Była miękka i delikatna. To było fajne urozmaicenie kulinarne, bo rzadko jem kukurydzę w takiej formie.

kuk10a.jpg

Do you sometimes eat boiled corn? If so, with what additives? I just think that grilled corn could taste great or boiled corn served with spicy butter (with the addition of chili pepper and parsley).

Jecie czasem gotowaną kukurydzę? Jeśli tak, z jakimi dodatkami? Tak sobie myślę, że fajnie mogłaby smakować kukurydza z grilla albo gotowana kukurydza podana z pikantnym masełkiem (z dodatkiem papryczki chili i natki pietruszki).

Sort:  

Oh, it is one of my favourites!

I'm not a big fan of corn but my daughter love it, she will love this meal

Uhm no hay nada mejor que una mazorca bien tierna con mantequilla es un plato muy delicioso y agradable al paladar. A mi hijo le fascina mucho.