Homemade white cabbage salad with carrots and apples + how to make it (step by step) / Surówka z białej kapusty, marchewki i jabłka

sur00a.jpg

I have a soft spot for white cabbage salad. I will show you in this post how to make my favorite version of this salad, which I often add to grilled dishes or other dishes, e.g. it goes well with cutlets. It is a white cabbage salad with the addition of other vegetables, carrots, and apples.

Mam słabość do surówki z białej kapusty. Pokażę wam w tym poście jak zrobić moją ulubioną wersję tej surówki, którą dodaję często do dań z grilla albo innych, np. świetnie pasuje do kotletów. To surówka z białej kapusty z dodatkiem innych warzyw, marchewki i jabłka.

sur0a.jpg

Ingredients

white cabbage
apple
carrot
onion
lemon
oil
dill (unfortunately I didn't have it, but I highly recommend this addition to this salad)
salt
sugar

Składniki

biała kapusta
jabłko
marchewka
cebula
cytryna
olej
koperek (ja niestety nie miałam, ale bardzo wam polecam ten dodatek do tej surówki)
sól
cukier

sur2a.jpg

We start with grating the white cabbage on a large-mesh grater or on a special vegetable shredder. We also grate the apple and onion. Add a little salt to the grated cabbage to make it soften. When we add a little onion to the salad, we add some sugar to it, also so that it softens and is tastier

Zaczynamy od starcia białej kapusty na tarce o dużych oczkach albo na specjalnej szatkownicy do warzyw. Ścieramy też jabłko i cebulę. Do startej kapusty dodajemy trochę soli, żeby zmiękła. Gdy dodamy do surówki trochę cebuli to sypiemy do niej trochę cukru, też, żeby zmiękła i była smaczniejsza.

sur3a.jpg

Then grate the carrot and combine it with the remaining ingredients of the salad.

Następnie ścieramy na tarce marchewkę i łączymy ją z pozostałymi składnikami surówki.

sur4a.jpg

sur5a.jpg

sur6a.jpg

When all the ingredients are in the bowl, squeeze some lemon juice into them.

Gdy wszystkie składniki surówki znajdą się w misce wyciskamy do nich trochę soku z cytryny.

sur7a.jpg

Then mix all the ingredients together and pour a spoonful of oil over them. If I had dill I would add it at this point. And the salad is ready.

Następnie mieszamy wszystkie składniki razem i poleamy je łyżką oleju. Gdybym miała koperek dodałabym go w tym momencie. I surówka jest gotowa.

sur8a.jpg

Such a salad is delicious and healthy, it can be an addition to many dishes. You can also eat it without anything, as a vegetable dish.

Taka sałatka jest pyszna i zdrowa, może stanowić dodatek do wielu dań. Można też jeść ją bez niczego, jako warzywne danie.

sur1a.jpg

Enjoy your meal!

Smacznego!